Yleisiä väärinkäsityksiä BDSM:stä

Vaikka BDSM on tullut merkittävästi laajempaan tietoisuuteen, aiheuttaa se silti monta kertaa väärinymmärryksiä, koska valtaosalla väestöstä ei ole riittävää oikeaa tietoa siitä, ja usein “tieto” perustuu huhuihin, uskomuksiin, stereotypioihin tai elokuviin. Oikea tieto auttaa ymmärtämään BDSM:n todellisen tarkoituksen.

Tiedon puute johtaa stigmatisoimaan asioita.

BDSM:n harrastajat ovat outoja tai sairaita

BDSM:n ympärillä on edelleen paljon sosiaalista stigmaa. Monet uskovat edelleen, että BDSM:n harjoittajilla on lähtökohtaisesti psykologisia ongelmia. He ovat masentuneita, ahdistuneita tai kärsivät seksuaalisesta hyväksikäytöstä. He ovat joko kieroutuneita tai eivät tiedä mitä haluavat.


Kinkyyttä harjoittavat ihmiset ovat onnellisia, terveitä, uteliaita ja avoinmielisiä uusia asioita kohtaan samoin kuin muutkin ihmiset. Kukaan BDSM:ää harjoittava henkilö ei ole oletusarvoisesti epäterve tai henkisesti sairas vain sen takia, että on kiinnostunut BDSM:stä. Kinkyt ovat tavallisia ihmisiä, joilla voi olla arjessaan samanlaisia esimerkiksi rahasta, työstä, elinkeinosta, hyvinvoinnista ja sairauksista johtuvia ongelmia kuin muillakin ihmisillä.


Kinksterit eivät myöskään ole yhteiskunnan ulkopuolella eläviä kummajaisia. BDSM:n harjoittajia löytyy kaikista ammatti- ja ikäryhmistä. On perheellisiä, sinkkuja, miehiä, naisia, muun sukupuolisia, transnaisia, transmiehiä jne. iästä ja ammatista riippumatta.

Dominoivat ovat vaarallisia

Jokaiseen porukkaan mahtuu aina niitä, jotka eivät noudata sääntöjä eivätkä kunnioita toisia; kaikkia dominoivia ei voida kuitenkaan yleistää vaarallisiksi.


Vastuullinen dominointi on turvallista. Tutustuminen toiseen henkilöön varomerkkejä käyttäen ennen mitään aktiviteetteja vähentää riskiä joutua väärinkäytöksiin.

Dominoivat eivät kunnioita alistuvia henkilöitä

Dominointi ei ole epäkunnioitusta. Fiksu dominoiva henkilö on kunnioittava toisen osapuolen tunteita ja ajatuksia kohtaan. Hyviin tapoihin kuuluu neuvotella tehtävistä asioista etukäteen, ei sessioinnin aikana tai sen jälkeen.


Lisäksi BDSM:ään tutustuvan vasta-alkajan kanssa vastuullisuuteen ja oikeaan toimintamalliin kuuluu olla erityisen valpas ja tarkka toisen osapuolen vähäinen kokemus huomioiden. Myös kokeneemmilla vastuullisuuteen ja oikeisiin toimintamalleihin kuuluvat edellä mainitut.

Dominointi on aggressiivista ja kivuliasta seksiä

BDSM:n harjoittamiseen ei aina sisälly penetraatiota. Jos sisältyy, sen tarkoitus ei ole olla kivuliasta tai aggressiivista. Dominointia voi olla esim. kiusoittelu ja kieltäminen, mikä on todella yleistä. Kiusoittelu ja kieltäminen voi olla esimerkiksi osa esileikkiä: toinen osapuoli voi esimerkiksi pukeutumisella tai eleillä viestiä seksuaalista signaalia, mutta ei anna lupaa koskettaa ennen kuin esileikki on edennyt tarpeeksi pitkälle.

Alistuvat ovat alistuvia jokaisella elämän osa-alueella

Alistuva rooli BDSM:ssä ei tarkoita, että olisi alistuva elämän jokaisella osa-alueella. Monilla ihmisillä alistuva rooli on vain BDSM:n harjoittamisen yhteydessä eli sessioidessa, mikä voi olla hetki ottaa omaa aikaa irroittautuakseen päivittäisen elämän rutiineista ja velvollisuuksista luovuttaen kontrollin ja vastuun session ajaksi toiselle henkilölle. Alistuminen toisen kontrolliin määritellyn hetken ajaksi voi olla eksklusiivinen kokemus, eikä se määritä ihmisen muuta elämää tai henkilöprofiilia millään tavoin.


Esimerkiksi ihmisiä työkseen johtavalle henkilölle sessiohetki alistuvan roolissa voi olla se hetki irrottautua organisoinnista, johtamisesta ja vastuusta muista henkilöistä, mikä rentouttaa samoin kuin vaikkapa lenkkeily tai jokin harrastus.

Alistuminen on nöyryyttävää

Alistuminen ei ole nöyryyttävää. Alistuvalle ei ole tarkoitus tuottaa pahaa oloa ja käyttää häntä hyväksi. Alistuminen on rooli, jossa annetaan sessiossa oma valta ja kontrolli toiselle ihmiselle.


Alistuminen on nöyryyttävää vain, jos session harjoittajat haluavat sisällyttää siihen nöyryytystä. Jotkut voivat haluta käyttää esimerkiksi tietynlaisia nimiä tai sanavalintoja, mutta kaikki on yhdessä sovittua yhteisymmärrykseen perustuvaa toimintaa.

BDSM ei ole yhteisymmärrykseen perustuvaa

Kuten mikä tahansa seksuaalinen kanssakäyminen, myös BDSM:n harjoittaminen edellyttää suostumusta ja keskustelua aktiviteeteista ennen kuin niitä on aikomus harjoittaa. BDSM:n yleisenä eettisenä perustana pidetään SSC:tä.

BDSM on kallista

BDSM:n harjoittaminen ei edellytä erikoisvälineitä tai rahallista panostusta. Välineitä voi tehdä itse tai ostaa kaupallisia tuotteita, ja rahallinen panostus riippuu täysin siitä, kuinka pitkälle omaa toimintaa halutaan kehittää: toiselle riittää välineenä kaulahuivin käyttö, kun taas toiselle lukuisin eri välinein varusteltu dungeon on riittävä.

BDSM on vain penetroivaa seksiä

Vaikka penetroiva seksi voi olla iso osa BDSM:n harjoittamista, BDSM ei ole vain ainoastaan seksiä. Useat kymmenet BDSM-aktiviteetit eivät sisällä penetroivaa seksiä, koska BDSM:n harjoittamista on yhtä lailla esimerkiksi fantasioiden tutkiminen, valtadynamiikka, sensation play, crossdressing, roolileikit jne.

BDSM on vain dominoiville

Skenessä on monen monta erilaista ihmistyyppiä, ja juuri tiettyä BDSM:stä kiinnostuneen henkilön persoonallisuuspiirrettä ei ole. Kuka tahansa voi harjoittaa BDSM:ää. Siihen ei vaikuta seksuaalinen suuntautuminen, kulttuurinen, koulutuksellinen tai sosioekonominen tausta.

Kaikki voivat harjoittaa BDSM:ää.

BDSM täytyy pitää salassa

Konservatiiviset arvot, konservatiinen kasvuympäristö ja/tai sisäistynyt häpeä seksistä voivat aiheuttaa tuntemusta, että BDSM on “väärin” ja/tai “likaista”. Kiinnostuneisuus BDSM:ään ei tee kenestäkään “huonoa” tai “häpeällistä” ihmistä. Se on vain yksi mielenkiinnon kohde.

BDSM on vain kipua

Kipu ei ole välttämättömyys eikä luontainen ominaisuus BDSM:n harjoittamiselle. Useisiin aktiviteetteihin sitä ei sisälly lainkaan, ja joissakin kipuasteikon spektri voi vaihdella miedosta kovaan riippuen siitä, että miten osapuolet haluavat aktiviteettia harjoittaa.


BDSM voi olla esimerkiksi kevyttä, eroottista roolileikkiä fetisseillä tai se voi olla leikkiä kinkyllä pukeutumisella ilman minkäänlaista kipua. Esimerkiksi aisteilla leikkiessä höyhenellä kutittaminen silmät peitettynä ei sisällä lainkaan kipua.

BDSM on vain valtaa

BDSM ei ole pelkkää intensiivistä valtadynamiikkaa, vaikka monet pitävätkin siitä ja oman kontrollin luovuttamisesta toiselle erilaisissa rooleissa. BDSM ei silti ole ainoastaan valta-asemaa ja alistumista.


Monille BDSM on myös fetissejä ja kevyitä leikkejä. Joillekin BDSM on hassuttelun muoto ja tapa pitää hauskaa yhdessä. Joku tykkää pukeutua latex-asuun, kun toinen taas tykkää crossdressailla. Joku tykkää enemmän fyysisestä kontaktista, toinen taas ei.

Alistuminen ei ole vain käskyvaltaa ja tottelevaisuutta. Se on myös parisuhteen rakkautta ja kunnioitusta.

Pariskunta

BDSM on juuri sellaista, millaista siitä itse haluaa tehdä.

BDSM-suhteet ovat epäterveitä

Mikä tahansa ihmissuhde voi olla epäterve. BDSM:ää sisältävät suhteet eivät ole oletusarvoisesti huonoja, sillä huono suhde voi muodostua riippumatta siitä, että sisältyikö BDSM siihen vai ei. Terveessä suhteessa on mukana mm. samoja asioita kuin missä tahansa muussa ihmissuhteessa: selkeä ja rehellinen kommunikointi, avoin keskustelu rajoista sekä tarpeista ja haluista.


BDSM:ää sisältävät suhteet rakentuvat samoin tavoin kuin mitkä tahansa muutkin ihmissuhteet. Ihmiset tutustuvat toisiinsa, he keskustelevat, he löytävät kenties yhteisiä mielenkiinnon kohteita, mahdollisesti he kiinnostuvat toisistaan, ja mahdollisesti uusi parisuhde muodostuu.

Olet joko dominoiva tai alistuva

BDSM ei ole joko-tai-tilanne. BDSM:stä kiinnostuneen ei tarvitse valita mitään roolia, jos ei halua, astuessaan BDSM:n maailmaan. Roolia voi myös vaihtaa: jotkut ovat ovat switchejä, mikä tarkoittaa, että voi olla kummassa tahansa roolissa riippuen harrastettavasta aktiviteetista, henkilöstä jne. Lisäksi voi olla vain kinksteri ilman minkäänlaista roolia.

BDSM on vain nahkavaatteita ja sitomista

BDSM on hyvin monikasvoista, monipuolista ja mukautuvaa, koska BDSM ei ole vain yksittäinen juttu. Yksi yleinen harhaluulo on, että BDSM sisältää aina pelkästään ruoskintaa, sidontaa, fyysistä kontaktia ja alistumista. Toinen yleinen harhaluulo on, että BDSM:n pitää ollaa tiukkaa ja ankaraa.

Ei ole yhtä oikeaa tapaa harjoittaa BDSM:ää. Toiset pitävät hyvin kevyestä kinkyilystä silloin tällöin, kun taas toinen haluaa muokata oman elämänsä kinkyilyyn sopivaksi hankkien paljon välineitä ja vaatetusta kokeillen useita eri aktiviteetteja. Myöskään kaikki eivät pidä fyysisestä kontaktista tai alistumisesta. Kiinnostuksen kohteet ovat aina yksilökohtaisia.


BDSM ei ole oletusarvoisesti tiukkaa ja ankaraa. Jos osapuolet haluavat harjoittaa sellaista, se on aina yksilöiden välinen sopimus.


Kyse on siitä, että etsit itsellesi sopivat jutut räätälöiden ne sopiviksi sinulle sinun elämääsi riippumatta siitä, että mihin rooliin identifioit itsesi. Skenestä tuttu sanonta your kink is not my kink, but your kink is okay on hyvä ohjenuora.

Jokainen kinky on yksilö.

Kinky-yhdistys on äärijärjestö

Kinky-yhdistys ei ole äärijärjestö eikä poliittinen toimija. Suomessa toimivat kinky-yhdistykset ovat laillisia Patentti ja rekisterihallitukseen rekisteröityjä toimijoita, joiden tarkoitus on järjestää yhteistä toimintaa, jakaa tietoutta sekä edistää kinky-yhteisön asemaa Suomessa.

Anaalileikeistä pitävät miehet ovat homoseksuaaleja

Miehen eturauhasen hieronnalla tai stimuloinnilla ei ole mitään yhteyttä seksuaaliseen suuntautumiseen. Eturauhasen hieronta tai stimulointi strap-onilla tai käsin tuottaa vastaavia intensiiviä tuntemuksia kuin naisilla G-pisteen stimulointi. Anaalikäytävässä on monia hermopäätteitä, ja oikealla tekniikalla niiden stimulointi voi olla erittäin miellyttävää. Mies voi lisäksi saavuttaa orgasmin eturauhasen hieronnalla ilman penikseen koskettamista.

BDSM on läsnä kaikkialla elämässä

Suurelle osalle BDSM:n harjoittajia kinkyily ei näy eikä kuulu elämässä mitenkään ulospäin, koska monelle se voi olla yksityinen asia samoin kuin mikä tahansa muu seksuaalisuuteen liittyvä asia.

Ihmiset kysyvät kuullessaan kiinnostuksesta BDSM:ään, että miten lapset suhtautuvat siihen.

Pariskunta

Vastaus on: eivät suhtaudu mitenkään, koska kaikki BDSM-jutut tapahtuvat aikuisten kesken ihan niin kuin vaniljaseksi.

Pariskunta

BDSM on loistava virkistys makuuhuoneeseen, ja useimmilla sen harjoittaminen jää vain sinne. BDSM yhdistettynä vaniljaseksiin on näppärä keino pitää parisuhde raikkaana tutkien uusia puolia kumppanista.

BDSM:ää harjoittava ihminen on kasvanut kieroon

Kiinnostus BDSM:ään voi syntyä missä iässä tahansa. Jollekin se voi tulla teini-ikäisenä, kun taas joku voi kiinnostua kinkyilystä eläkeikäisenä. BDSM on itsensä toteuttamista, ja lisäksi se voi olla myös osa identiteettiä ja sukupuolikokemusta itsestä.


Esimerkiksi crossdressing voi olla mahdoton toteuttaa, jos kasvuympäristö ei salli sitä esim. mainehaitan, suvaitsemattomuuden, riittämättömän tuen, hylätyksi tulemisen pelon, kiusaamisen ja/tai syrjinnän takia. Crossdressing voi olla hyvin henkilökohtainen juttu ja pala minäkuvaa osana identiteettiä ja sukupuolikokemusta itsestään.


Ahdasmielisessä ympäristössä BDSM:n voi joutua piilottamaan ilman mahdollisuutta toteuttaa sitä. Suvaitsematon kasvuympäristö vaikuttaa henkilön mahdollisuuksiin toteuttaa omaa kinkyyttään, jolloin kinkyys voi tulla esille vasta silloin, kun sen harjoittaminen on mahdollista ulkoisten esteiden poistuessa.

Kinkybileet ovat orgiat

Kinkybileet ei ole orgiat. Kinkybileissä on usein seksin harrastamiselle varattu tila, mutta mikään eikä kukaan velvoita sitä harrastamaan. Kinkybileissä on mahdollisuus tavata ystäviä, uusia ihmisiä ja muita samanhenkisiä ihmisiä. Monesti ohjelmassa on myös seuraleikkejä kinkyllä twistillä. Juhlissa on usein DJ soittamassa musiikkia, ja usein tilassa on myös mahdollista harrastaa BDSM-aktiviteetteja. Kinkybileet ovat ennen kaikkea se yhteinen tapahtuma kinkstereille toteuttaa itseään vapaasti juuri haluamallaan tavalla.

Jaa