Varomerkit

Varomerkki kuulostaa sanana negatiiviselta, mutta sen tarkoitus on positiivinen. Se kertoo ja varoittaa, että kannattaa pysähtyä tarkastelemaan omaa ihmissuhdetta. Hyvinvoivakin ihmissuhde voi muuttua ikäväksi tai ihmissuhde voi alusta alkaen jo olla myrkyllinen, jos epäterveen käyttäytymisen signaaleihin ei kiinnitetä huomiota.


Mikä varomerkki käytännössä on? Varomerkki auttaa kartoittamaan ja havainnollistamaan epäterveitä asioita ihmissuhteessa. Varomerkki on yleistyökalu ihmissuhteiden puntarointiin riippumatta millainen ihmissuhde on kyseessä.


Green flag

Green flag auttaa havainnollistamaan ja kartoittamaan turvallisia ja positiivisia asioita. Green flag on merkki, joka kuvastaa ihmissuhteeseen sisältyvän terveitä ja positiivisesti vaikuttavia asioita. Green flagit ovat osittain subjektiivisia, eikä yksi merkki tarkoita suoraan jonkin asian tai jonkun henkilön olevan turvallinen. Green flag on ikään kuin työkalu, jota käytetään apuna pohtiessa ihmissuhteen vaikutusta itseensä.


Green flageja voidaan käyttää kontekstista riippuen ristiin sekä BDSM:ää sisältävissä ihmissuhteissa että myös missä tahansa muissa ihmissuhteissa, jotka eivät sisällä BDSM:ää. Koska green flagit ovat osittain subjektiivia, ne eivät päde kaikkiin ihmissuhteisiin eivätkä ole samat kaikille, sillä ihmisillä on erilaiset halut, tarpeet ja dynamiikat. Sekä green flageihin että red flageihin sisältyy BDSM-kontekstissa perustavanlaatuisia asioita, jotka on syytä ottaa huomioon myös subjektiivisten näkökulmien lisäksi.


Miten green flageja kartoitetaan? Puntaroi itsellesi tärkeitä arvoja ja asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä ihmissuhteessa.

Keskustelu green flageista voi auttaa rakentamaan luottamusta ja ymmärrystä. Se voi myös vahvistaa osapuolten välistä yhteyttä.

Selvä ajatus ja ymmärrys suostumuksesta

Kunnioittaako henkilö sinun rajojasi? Lopettaako hän joko seksuaalisen tai minkä tahansa muun toiminnan sinun pyytäessäsi sitä? Tiedusteleeko hän sinun fiiliksiäsi ennen kuin mihinkään toimintaan lähdetään?

Suostumukseen ei aina tarvitse sisältyä seksuaalisuutta sisältäviä asioita. Suostumusta ja toisesta välittämistä on kuunnella toista. Se on molemminpuolista keskustelua ennen sitoumuksia tehdessä. Yksinkertaisimmillaan se voi olla myös sitä, että esim. kahvilassa toiselle tarjotessa ostaa sen toisen osapuolen haluaman tuotteen, eikä tyrkytetä väkisin esimerkiksi “ostan sinulle tuon kakkupalan, jos kumminkin sitten maistuu myöhemmin”, jos toinen on sanonut haluavansa vain kahvin.


Selkeä ymmärrys suostumuksesta kertoo henkilö välittävän tunteistasi ja mukavuudestasi. Selkeä ymmärrys suostumuksesta tarkoittaa, että voidaan kysyä lupa mihinkään toiseen osapuoleen vaikuttavaan tekoon tai toimenpiteeseen.

Pyrkimys kehittymiseen

Kukaan ihminen ei ole täydellinen, ja kaikilla on heikkouksia. Tietoinen kehittymishalu ja omien heikkouksien tunnistaminen on yksi erittäin hyvä positiivinen signaali ihmissuhteessa. Samojen argumenttien ja ongelmien läpikäyminen jatkuvasti ei edistä ihmissuhteen hyvinvointia.


Tietoiseen kehittymiseen pyrkivät ihmiset osoittavat yritystä ja ponnistelua yrittääkseen ymmärtää myös toisen osapuolen näkökulmia aiheesta, mikä kasvattaa harkintakykyä. Lähestymistapojen muokkaaminen vanhoista ongelmista oppien kehittävät ihmissuhdetta.

Greenflag-aihetunnistetta käytetään sosiaalisen median palveluissa.

Aidon kiinnostuksen osoittaminen

Kyllästyttääkö aina olla vain se kuunteleva osapuoli ilman mahdollisuutta kertoa omista huolista? Toisesta välittämistä on kuunnella toista aiheesta kuin aiheesta; ei vain pelkästään työpäivän kuulumiset vaan myös mitä toiselle kuuluu myös muuten. Voiko hän hyvin? Jos et saa koskaan tilaisuutta kertoa omia tunteitasi eikä niihin koskaan vastata, mitä se kertoo toisen osapuolen kiinnostuksesta sinua kohtaan?


Välittävä ihminen osaa olla onnellinen toiselle osapuolesta tapahtuvista hyvistä asioista, vaikkei välttämättä yhteisiä kiinnostuksen kohteita, joista olla onnellinen, olisi. Mahdollisuus keskustella turvallisesti toisen osapuolen kanssa ihan mistä tahansa asiasta keskittyen keskusteluun ilman pelkoa torjumisesta on aina merkittävä positiivinen signaali.

Ihmissuhteessa keskustelun täytyy kulkea molempiin suuntiin.

Kyky pyytää anteeksi

Kaikki ihmiset tekevät virheitä. Osa tahallaan, osa tahattomasti. Ihmissuhteissa on aina mahdollisuus virheille ja väärinymmärryksille. Joskus ihminen saattaa reagoida voimakkaasti irrelevanttiin asiaan tai on tullut tehtyä tai sanottua jotain, jolla ei ollut tarkoitusta loukata toista osapuolta tarkoituksellisesti.


Anteeksipyytäminen voi olla joskus vaikeaa, ja joskus sitä pitää harjoitella. Kyky pyytää anteeksi on ehdottomasti green flag ihmissuhteessa, mutta se on tehtävä aina vilpittömästi. Vilpillinen anteeksipyyntö vain vahingoittaa lisää toista osapuolta, ja voi tuottaa myös anteeksipyytäjälle ahdistusta valehtelemisesta.


Jos toisen tunteita on tullut loukattua, keskustelu jälkeenpäin on hyväksi ymmärtääksemme tapahtuneen. Sillä saadaan selvitettyä, että miksi toinen loukkaantui ja mitä itse tein väärin. Keskustelutaito vaikeistakin asioista on hyvä positiivinen tekijä arvioitessa ihmissuhdetta.

Ne “pienet jutut”

Juuri ne pienet subjektiiviset jutut, jotka antavat sen loppusilauksen tuoden huippuarvosanan ihmissuhteeseen. Se voi olla vain tunneperäinen juttu tai jokin teko. Esim. toisen auttaminen ja huomioiminen, kun hän on väsynyt. Ne pienet teot muistuttamaan, että toinen osapuoli välittää myös silloin, kun et ole vahvimmillasi.

Green flagit ja red flagit ovat yhteispeliä

Vaikka ihmissuhteessa olisi rajaton määrä green flageja, myöskin red flageihin kannattaa kiinnittää huomiota. Molemmat pitää olla mielessä otettaessa huomioon ihmissuhteen eri tekijöitä.


Red flag ei ole automaattisesti poissulkeva tekijä, koska se voi olla myös asia, joka vaatii työstämistä ja kehittämistä yhteistuumin. Kehittämistä ja työstämistä vaativa red flag ei kuitenkaan saa muodostua tekosyyksi laiminlyönneille ja/tai hyväksikäytölle.

Ihmissuhteen terveellisyyttä punnitessa positiivisia ja negatiivisia asioita pitää pohtia yhtenä kokonaisuutena.

Red flag

Red flag on green flagin vastakohta. Niitä käytetään avuksi pohdittaessa ihmissuhteen turvallisuutta sekä negatiivisia vaikutuksia. Red flagin mekanismi on sama kuin green flagilla: ne ovat osittain subjektiivia ja niitä voidaan soveltaa sekä BDSM:ää sisältävissä ihmissuhteissa että sitä sisältämättömissä ihmissuhteissa.

BDSM-kontekstissa on perustavia red flageja, joita on erityisen hyvä puntaroida myös subjektiivisten lisäksi.

Väittää turvasanan olevan tarpeeton

Erittäin kokeneet asiantuntijaharrastajat saattavat harjoittaa BDSM:ää ilman turvasanaa, mutta tällöin kyseessä on pitkän aikavälin aktiivinen harrastaminen sekä asiaan paneutuminen syventävästi erittäin hyvin toisensa tuntevien osapuolten välillä.


Turvasana on hyvin tärkeä asia BDSM:ää harjoitettaessa. Jos toinen osapuoli väittää turvasanan olevan tarpeeton tai ehdottaa sen jättämistä pois, on harkinta tarpeen, että onko ehdottaja varmasti ymmärtäväinen turvallisen BDSM:n harjoittamisesta. Turvasana ei ole koskaan tarpeeton, jos kumpi tahansa ihmissuhteen osapuolista kokee sen tarpeelliseksi.


Turvasana on se työkalu, jolla sessio tai mikä tahansa muu aktiviteetti voidaan keskeyttää, jos se alkaa tuntua pahalta tai ei muutoin tunnu hyvältä. Keskustelulle turvasanan käytöstä on fiksua jättää tilaa.

Väittää, että soft ja hard limittejä ei ole

Rajojen rikkominen silloin, kun ne on yhdessä on sovittu, on väärin. Jokaisella ihmisellä on pehmeät ja kovat rajat. Väittäminen rajojen puuttumattomuudesta osoittaa sekä kokemuksen ja/tiedon puutetta että epärehellisyyttä. Toisilla ihmisillä rajat ovat korkeammalla ja eri asioissa kuin toisilla, mutta silti jokaiselta ihmiseltä löytyy rajat.


Jos toinen osapuoli väittää, että hänellä ei ole mitään rajoja, kokeile ehdottaa hänelle jotain todella äärimmäistä ja katso, että hyväksyykö hän sen. Kommunikointi rajojen tärkeydestä on osa avoimuutta, luottamusta, turvallisuutta ja tietoisuutta kunkin osapuolen välillä.

Painostaa sinua harjoittamaan rajojasi loukkaavia aktiviteetteja

Mitä tehdä tilanteessa, jossa toinen painostaa menemään ilmaisemiesi rajojen yli? Entä mitä tehdä tilanteessa, joka on yksipuolisen painostava ja jossa tunnet olosi todella epämukavaksi.

Tilanne a) Kerro kumppanille, että koet olevasi painostuksen alla. Ota keskusteluun mukaan toisen halu ja toiveet siihen liittyen. Jos se on sellainen, josta on ajan kanssa mahdollista päästä eteenpäin, keksikää yhdessä turvallinen ja kontrolloitu keino lähteä tutkimaan uutta kiinnostuksen kohdetta.

Tilanne b) Toinen osapuoli painostaa sinua tekemään asioita rajoistasi välittämättä ja tunnet olosi erittäin epämukavaksi sen takia.

Vaihtoehdossa B tiukka ja rehellinen keskustelu tilanteesta on tarpeen. Terveessä ihmissuhteessa toista osapuolta ei painosteta tekemään kielteisiä asioita, koska se on loukkaavaa eikä yhteisymmärrys toteudu, mikä on mm. vallan väärinkäyttöä.

Vihaisena ja tuohtuneena BDSM:n harjoittaminen

Fyysinen väkivalta ei ole koskaan keino ratkaista ongelmia. Turvalliseen BDSM:ään ei kuulu lainkaan viha ja suuttumus. Riippumatta sisältyykö ihmissuhteeseen BDSM vai ei, on pahan olon purkaminen toiseen osapuoleen tarkoituksellisesti omaa oloa parantaakseen aina väärinkäyttöä. Vihainen mielentila kasvattaa riskiä vahingollisiin turvallisuuspuutteisiin sekä vahingolliseen käyttäytymiseen.

Vaatii ensitapaamisella puhuttelemaan tietyllä nimellä tai kutsuu sinua muulla kuin omalla nimelläsi

Tämä ei koske vain BDSM-skeneä. Treffi- ja deittailukulttuurissa on aina ollut ja tulee olemaan ihmisiä, jotka olettavat saavansa kutsua toista osapuolta nimityksillä ikään kuin ihmissuhde olisi ollut jo kauan olemassa ja tuntisitte toisenne.


Fakta on: niin kauan kuin ette tunne toisianne eikä välillenne ole muodostunut minkäänlaista ihmissuhdetta, ei toisella ole syytä kutsua sinua muulla kuin omalla nimelläsi; vastaavasti myös kenelläkään ei ole oikeutta vaatia puhuttelemaan tietyllä nimellä, jos olette toisillenne tuntemattomia ettekä ole yhdessä sopineet käyttävänne erityisiä nimityksiä toisistanne.

Ei huolehdi aftercaresta

Vastuulliseen ja turvalliseen BDSM:n harjoittamiseen kuuluu Aftercare . Toiselle sopii erilainen aftercare kuin toiselle. Jollekin se voi olla syvällistä keskustelua, kun taas toiselle voi riittää kevyempi läpikäynti. Jos toinen osapuoli ei välitä lainkaan aftercaren tarpeellisuudesta ja jättää sinut huomioimatta pyynnöstäsi huolimatta, osoittaa se vastuullisuuden puutetta.

Aftercare vahvistaa emotionaalisia siteitä.

Ei kunnioita turvasanaasi tai pyyntöä lopettaa

Turvasana on ehdoton. Turvasanan sivuuttaminen on yhtä kuin suostumuksen kumoaminen, ja mikä tahansa tehty toiminta sen jälkeen on väärinkäyttöä. Myöskin jos tilanne jatkuu lopetuspyynnöstä huolimatta, on se väärinkäyttöä.


Jos toinen ei välitä ja kieltäytyy turvasanasta, on siitä hyvä keskustella tarkemmin.

Vaatii lopettamaan ehkäisyn

Jos sinulla ei ole aikomusta ja/tai halua hankkia lapsia, toinen osapuoli ei voi vaatia lopettamaan ehkäisyä.

Haluaa sessioida päihtyneenä

Päihteiden vaikutuksen alaisena rajat ja kiputuntemus laskevat sekä ihmisen käyttäytyminen muuttuu; silloin BDSM:n harjoittaminen ei ole suositeltavaa. Turvallisuuden edistämiseksi sekä itsellesi että toiselle osapuolelle kannattaa BDSM:ää harjoittaa vain selvinpäin.

Syyllisyyden tunne turvasanan käytöstä

Turvasanan käytöstä ei saa koskaan tulla syyllisyyden tunnetta. Sen tarkoitus on turvata sekä sen käyttäjä että aktin toinen osapuoli. Sillä ei ole merkitystä, että johtiko turvasanan käyttöön esim. liika kipu, jalan kramppi, väsymys tai tunne ettei kykene eikä jaksa enää. Oli syy mikä tahansa, turvasanan tarkoitus on suojata ja sen käyttö on oikeutettua aina.


Jos turvasanan käyttö aiheuttaa syyllisyyden tunnetta, on syytä keskustella toisen osapuolen kanssa siihen johtavista syistä. Onko kyseessä luottamuksen puute? Tahtooko toinen olla enemmän kuin on?

Redflag-aihetunnistetta käytetään sosiaalisen median palveluissa.

Kieltäytyy keskustelemasta suostumuksesta, rajoista sekä haluista ja tarpeista

Kaksisuuntainen kommunikointi on hyvän ja vakaan suhteen merkki kaikissa ihmissuhteissa. Niin on myös BDSM:ssä; kommunikointi ja BDSM kulkevat käsi kädessä. Puhu. Kerro. Kysy. Vastaa. Vaitonaisuus on hiljaista kuolemaa.


BDSM:ää harjoitettaessa selkeän kaksisuuntaisen kommunikoinnin merkitys korostuu, koska ihmistuntemus, kyky lukea toista ja toisen osapuolen käyttäytymisen syiden ja seurauksien ymmärtäminen edellyttää kykyä puhua avoimesti ja rehellisesti. Kommunikoinnin puute voi johtaa monenlaisiin ongelmiin kuten esimerkiksi riitoihin, väärinkäsityksiin, toista loukkaavaan toimintaan joko tahallisesti tai tahattomasti, rajojen ylityksiin, turhautumiseen jne.

Ei kohtele sinua tasavertaisesti ja on epäkunnioittava sinua kohtaan

Epäasiallinen kohtelu ei kuulu mihinkään ihmissuhteeseen. Vaikka BDSM:ssä voi olla monenlaisia valta-asetelmia ja erilaisia leikkejä, joissa ihmiset asettuvat erilaisiin rooleihin, kaikki ovat silti täysin tasavertaisia. Kaikkia tulee kunnioittaa ja kohdella samoin kuin ketä tahansa muutakin kohtaamaasi ihmistä.


Jaa