BDSM basics for submissives

Johdanto

Kirja on saatavilla mm. Adlibriksestä.

BDSM basics for submissives: dealing with the mental and emotional side of submission on vuonna 2014 julkaistu teos.


Kirja on kirjoitettu alistuvan osapuolen näkökulmasta, ja kirjoittajalla Michellellä on yli 20 vuoden kokemus BDSM:n harjoittamisesta. Hän on samasta näkökulmasta kirjoittanut myös blogeja ja muita opaskirjoja.


Sisältö

Kirja on jaettu 16 kappaleeseen kokonaissivumäärän ollen 44 sivua. Teksti on perus englantia, ja eurooppalaisen viitekehyksen asteikosta laaditulla suomalaisella asteikolla eli kielitaidon tasojen kuvausasteikolla lukemiselle riittävä taitotaso saavutetaan taitotasolla B2.1.

Kirja sisältää useita hyödyllisia aiheita.

Oma arvio

Ostin tämän kirjan, koska aihe tunteista ja henkisestä hyvinvoinnista tuntui kiinnostavalta, sillä ihmissuhteissa sisältyi siihen BDSM missään muodossa tai ei, ovat tunteiden ja henkisen hyvinvoinnin pitäminen terveellä tasolla tärkeitä yksilön hyvinvoinnille. Vaikka kirja on kirjoitettu alistuvan näkökulmasta, se ei vaikuttanut ostopäätökseeni, koska haluan oppia ja saada tietoa monelta eri suunnalta kapea-alaisen tiedonhankinnan sijaan; siihen kirja soveltuu hyvin.

“- – this guide is a tool that will help you understand, analyze and deal with different types of emotions and mental stresses associated with being a submissive.”

Michelle Fegatofi

Moni kirjassa oleva aihe voisi vaatia jo pelkästään itsellään yhden kirjan, mutta siitä huolimatta etten kirjan varsinaiseen kohderyhmään kuulu, se tarjosi myös tavallista ja arkielämään soveltuvaa hyödyllistä tietoa. Esimerkiksi kappale viidessä kirjoitetaan mustasukkaisuudesta, jota voi ilmetä minkälaisessa tahansa ihmissuhteessa ilman BDSM:ää.


Kirjassa ei pelkästään yksipuolisesti kirjoiteta vain alistuvan näkökulmasta asioita, vaan esimerkkien avulla usein johdatellaan ja kerrotaan, kuinka jossain tilanteessa konfliktin ennaltaehkäisy tai jo siihen pisteeseen ajautunut tilanne voidaan yrittää korjata.


Kirja antoikin paljon oivalluksia ja aiheita tarkastella itseään kehittävästi. Kohderyhmästä huolimatta pystyn suosittelemaan kirjaa lähes kenelle tahansa. Eniten kirja antaa sisältöä BDSM:stä kiinnostuneelle, vasta kinkyilyyn tutustuvalle, sitä jo pidempään harjoittaneelle tai esimerkiksi ensimmäisen BDSM:ää sisältävän parisuhteen osapuolille.


Jos kiinnostusta BDSM:ään tai valtasuhteisiin ei ole, lukijan täytyy suodattaa luettua, jolloin sisältö voi jäädä laihaksi. Kokonaissivumäärältään 44-sivuisena kirjana asioita ei käsitellä läpi syväluotaavasti, mutta siinä määrin kuitenkin, että niistä on mahdollista oppia käytäntöön sovellettavaa tietoa. Kirjan suuri painoarvo on sillä, että sen aiheiden avulla on mahdollista luoda laaja-alaisia keskusteluja henkiseen hyvinvointiin liittyen, mikä voi kehittää ja raivata tilaa uusille asioille ihmissuhteessa sekä yksilön omassa ajattelumaailmassa.

“As humans, we all have to deal with negative feelings and thoughts from time to time – -“

Michelle Fegatofi
Jaa