Alistuvan vimma

Alistuvan vimma eli englanninkielisellä termillä submissive/sub-frenzy on mielentila, joka tarkoittaa valtavaa kiihkoa ja halua kokeilla asioita. Sub-frenzy kuvastaa tätä ilmiötä henkilöillä, jotka identifioivat itsensä alistuviksi.

Sub-frenzyn alustava vaihe on silloin, kun henkilö tutustuu BDSM:ään ja löytää alistuvan puolen itsestään – sen sanattoman mutta sisältä kumpuavan tunteen ja tarpeen, joille ei ole löytynyt oikeaa nimitystä. Se tarve ja halu palvella, alistua ja olla toisen kontrollin alaisena.

Vasta-alkajat usein BDSM-skenessä kokevat “lapsi karkkikaupassa” -tunteen, kun skeneen tutustuessa löydetään itseään kiinnostavia aktiviteetteja ja mahdollisia kumppaneita, ja halu päästä kokeilemaan on suuri. Erityisesti tämä korostuu, jos henkilö on etsinyt kauan sopivaa kumppania, mutta ei ole saanut mahdollisuutta elämäntilanteiden muutoksista johtuen.

Sub-frenzy voi tulla alistuvalla vastaan joko vasta-alkajana tai myös kokeneenakin, mutta useimmiten sub-frenzy syntyy vasta-alkajille suuren kokeilunhalun takia. Kokeneelle henkilölle sub-frenzy voi tulla esimerkiksi D/s-suhteen päättyessä, jolloin se on ikään kuin vieroitusvaihe, mutta sitä saattaa ilmetä myös suhteen aikanakin, koska BDSM-aktiviteetit voivat aiheuttaa riippuvuutta.

Väärinkäytökset

Sub-frenzy altistaa alistuvat väärinkäytöksille, koska he ovat uusia BDSM-skenessä ja alttiita hyödyntämiselle johtuen kovasta kokeilun halusta. Vaikka suurin osa BDSM-skenessä olevista noudattavat hyviä käytöstapoja ja eettisiä periaatteita, joukkoon mahtuu myös valtaa väärinkäyttäviä henkilöitä, valitettavasti.

Älä käytä valtaa ja toisen kokeilunhalua väärin.

Toisinaan aktiviteetteja saatetaan harrastaa liian nopeasti ilman toisen henkilön ja hänen mieltymyksiensä tuntemista, ja lievimmissä tapauksissa alistuvat saattavat osallistua aktiviteetteihin, johon he eivät ole olleet riittävän valmiita tai heitä ole informoitu riittävästi aktiviteetin sisällöstä ja sen mahdollisista seurauksista. Vakavimmillaan väärinkäytökset voivat aiheuttaa henkisiä traumoja ja fyysisiä vammoja sekä ylittää rikoksen tunnusmerkistön.

Tutustu ja ota selvää toisesta osapuolesta ennen sessioimista tai suhteeseen ryhtymistä väärinkäytösten välttämiseksi.

Jaa