Rekisteriseloste


(Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste)

1. Rekisterin nimi

SM-Fetisisti Ryhmä ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: SM-Fetisisti Ryhmä ry (SMFR ry)

Rek. nro: 172.231, Y-tunnus: 2729453-9
Verkkosivut: https://www.smfr.fi
Sähköposti: smfr (at) smfr.fi

2.1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: SM-Fetisisti Ryhmä ry, jäsenvastaava
Sähköposti: membership (at) smfr.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

Jäsenrekisteristä toimitetaan jokaisen jäsenkortin numero ja jäsenyyden voimassaolotieto SMFR.fi verkkopalveluun, josta yhteistyökumppanit ja muut yhdistykset voivat tarvittaessa tarkastaa jäsenyyden voimassaolon kunakin vuonna. Verkkopalveluun ei toimiteta mitään henkilötietoja, eli palvelusta ei ole mahdollista saada muuta tietoa kuin jäsenyyden voimassaolo, eikä jäsenyyden voimassaoloa ole mahdollista tarkistaa muulla kuin jäsenkortin numerolla.

Virtuaalijäsenkortin osalta rekisteristä toimitetaan jäsennumero, tieto jäsenmaksun maksamisesta sekä nimimerkki. Nämä tiedot eivät ole nähtävissä kuin jäsenelle itselleen virtuaalijäsenkorttia luotaessa ja silloinkin ainoastaan kun jäsen on onnistuneesti kirjautunut henkilökohtaisilla tunnuksillaan jäsenkorttipalveluun.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Jäsenen yhteystiedot (sähköpostiosoite tiedotusta ja virtuaalijäsenkortin toimitusta varten)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero)
  • Jäsenmaksutiedot (jäsenmaksuvuosi)
  • Nimimerkki (jäsenen itse liittyessä ilmoitettu tai myöhemmin ilmoittama)

5. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee joko rekisteriasioista vastaavan henkilön lukitussa tilassa säilyttämällä tietokoneella tai pilvitallennuspalvelussa kaksinkertaisen (2FA) tunnistautumisen suojaamana muttei kummassakin samanaikaisesti.

Jäsenrekisteriin ei ole pääsyä kuin jäsenvastaavalla.

8. Tarkastusoikeus

Jäsenrekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa talletetut tietonsa ja pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on esitettävä SMFR:n hallitukselle kirjallisesti.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

SMFR oikaisee, poistaa ja täydentää rekisterissä olevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn jäsenen vaatimuksesta.

10. Tietojen säilyttäminen

Tiedot säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Jäsenyyden lakatessa tiedot poistetaan rekisteristä.

Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta ja tulee poistetuksi rekisteristä ja myöhemmin liittyy uudestaan yhdistykseen hänelle annetaan lähtökohtaisesti uusi jäsennumero.

11. Muutokset tähän rekisteriselosteeseen

Tätä rekisteriselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai rekisteriasioista vastaavan henkilön vaihtuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.10.2022.

COPYRIGHT © 2006 – 2022 SM-FETISISTI RYHMÄ RY

Jaa