Rekisteriseloste

Rekisteriseloste


(Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste)

1. Rekisterin nimi

SM-Fetisisti Ryhmä ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: SM-Fetisisti Ryhmä ry (SMFR)
Verkkosivut: www.smfr.fi
Osoite: Brynstensinkuja 1 02780 Espoo
Sähköposti: smfr@smfr.fi

2.1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: SM-Fetisisti Ryhmä ry
Rek. nro: 172.231
Sähköposti: membership@smfr.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

Jäsenrekisteristä toimitetaan jokaisen jäsenkortin numero ja jäsenyyden voimassaolotieto SMFR.fi verkkopalveluun, josta yhteistyökumppanit ja muut yhdistykset voivat tarvittaessa tarkastaa jäsenyyden voimassaolon kunakin vuonna. Verkkopalveluun ei toimiteta mitään henkilötietoja, eli palvelusta ei ole mahdollista saada muuta tietoa kuin jäsenyyden voimassaolo, eikä jäsenyyden voimassaoloa ole mahdollista tarkistaa muulla kuin jäsenkortin numerolla.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

  • Jäsenen yhteystiedot (postiosoite jäsenkortin postittamista varten ja sähköpostiosoite tiedotusta varten)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Nimimerkki (esimerkiksi nimimerkki BDSM-baarin keskustelupalstalla)

5. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee rekisteriasioista vastaavan henkilön omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa.

8. Tarkastusoikeus

Jäsenrekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa talletetut tietonsa ja pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on esitettävä SMFR:n hallitukselle kirjallisesti.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

SMFR oikaisee, poistaa ja täydentää rekisterissä olevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn jäsenen vaatimuksesta.

10. Tietojen säilyttäminen

Tiedot säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Postiosoite säilytetään vain siihen asti, kunnes jäsenelle on lähetetty jäsenkortti. Jäsenkortti lähetetään vain kerran, ja sen vuosittainen voimassaolo päivitetään rekisteriin maksutiedoista saatavan jäsennumeron perusteella.

11. Muutokset tähän rekisteriselosteeseen

Tätä rekisteriselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai rekisteriasioista vastaavan henkilön vaihtuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 26.11.2020.

SM-Fetisisti Ryhmä ry

SMFR

webmaster (at) smfr.fi

COPYRIGHT © 2006 – 2021 SM-FETISISTI RYHMÄ RY

Jaa