Voimaannuttava viestintä

Mikä on voimaannuttavan viestinnän tarkoitus? Onko sen tarkoitus olla selvästi epärehellistä vai epäselvästi rehellistä? Vai onko se vain kylmää peliä valeasussa yksilön aikomuksista ja päämääristä riippuen? Ei mikään noista. Ehdottomasti ei. Ihanteellisessa tilanteessa viestinnän sopiessa sen tarkoitukseensa, kaikki keskustelun osapuolet ymmärtävät toisiaan tehdessään päätöksiä ja lupauksia tavoitteidensa ja toiveidensa eteen. Voimaannuttavalla viestinnällä haetaan ratkaisuja, vaihtoehtoja ja laajempaa asioiden ymmärtämistä vaikeisiin asioihin.

Joskus viestintää pidetään ikään kuin tarpeettomana ja pakollisena juttuna, mutta on tärkeää ymmärtää sen tärkeys, koska kommunikoinnin puute voi johtaa useisiin negatiivisiin asioihin kuten riitoihin, valheisiin, mustasukkaisuuteen tai jopa väkivaltaan ja henkiseen hyväksikäyttöön. Viestintä lähtee aina ihmisestä itsestään, oli se sitten suullista, kirjallista tai kuvallista viestintää. Joskus pelkkä kuva (esim. meemi) voi olla riittävä pahan olon, vaikean kysymyksen tai uuden asian esittämiseen. Toisinaan se taas voi olla helmpompi kirjoittaa auki.

Miten tämä liittyy kinkyilyyn? Jos ajatellaan kommunikoinnin puutetta vain BDSM-skenessä, sitä pitäisi heti pitää varomerkkinä. Yksipuolinen viestintä ei ole terveellistä ja tasapuolista, koska se saattaa aiheuttaa pelkoa saaden sinut tuntemaan itsesi tyhmäksi ja ahdistuneeksi. Oikea ja tarkoituksenmukainen viestintä kulkee molempiin suuntiin, eikä sen pitäisi aiheuttaa pelkoa eikä myöskään saada sinua tuntemaan itseäsi tyhmäksi saatikka aiheuttaa ahdistusta.

Yksipuolinen keskustelu ei voimaannuta.

Jos ei-toivottu tunnepitoinen kipu ottaa vallan viestinnän puutteen takia, sinulla on velvollisuus puhua siitä: mistä se johtuu, mistä se tulee, mikä sen aiheuttaa. Ihmisen mieli voi olla heikko kuin liian korkea paperipino, joka romahtaa pienestä liikkeestä. Puhumalla rehellisesti ilman pelkoa säästät myös itseäsi, mutta myös toista osapuolta. Epäsopiva viestintä ei ole vaatimattomuutta; se on riski, ja se saattaa olla jopa yksi tekijä tilanteessa, jossa henkilöä on hyväksikäytetty.

Sopiva ja sujuva kommunikointi on vastuullisuutta; vastuullisuus on rehellisyyttä; rehellisyys on luottamuksen arvoista. Kukaan toinen ei voi sanoa puolestasi viimeistä sanaa, koska mitä tahansa teetkin ja mihin tahansa suostut, mitä tahansa tunnet tai et tunne, viimeinen vastuu ja velvollisuus ottaa asioista selvää ja nostaa ne esille, on aina sinulla itselläsi.

Näiden asioiden takia kannattaa ja pitää nähdä vaivaa, koska ainoastaan kaksisuuntainen viestintä voi olla rehellistä, avointa ja turvallista. Vain viestimällä toistemme kanssa voimme purkaa vaikeita tunteita, nololta tuntuvia haluja, vihaa, suuttumusta, katkeruutta, mustasukkaisuutta jne. Se tuottaa turvaa, hyvää oloa ja selkeyttä ajatuksillemme voimaannuttaen ja vahvistaen mieltämme. Se on voimaannuttavan viestinnän tarkoitus.

Jaa